Scholengroep ECOV heeft alle STE(A)M-richtingen in huis,

van abstract tot arbeidsgericht

De ECOV-scholengroep biedt onderwijs aan, gebaseerd op talenten en gericht op levenslang en levensbreed leren.

De scholengroep ontstond in 2001 en groepeert de Vrije basisschool Mere, de Sint-Jozefschool Secundair Onderwijs Mere, de VTI-scholen Aalst en DvM-HTB Aalst.

De gemeenschappelijke doelstellingen zijn vastgelegd in een opdrachtverklaring en in een opvoedingsproject. De scholengroep ECOV streeft ernaar:

  • rekening te houden met de behoeften van elke jongere via aangepaste begeleiding en oriëntering.
  • elke jongere gelijke kansen te bieden op een kwaliteitsvolle vorming en opleiding.
  • in te spelen op de noden van een complexe en veranderende wereld.
  • elke jongere kennis, vaardigheden en studiehouding bij te brengen via een eigentijdse aanpak.
  • jongeren te bezielen vanuit een christelijk geïnspireerde visie.